Мерни инструменти

Нудиме испорака и инсталација на помошна опрема за енергетски и специјални трансформатори од производната програма на MESSKO, во склоп на MR од Регенсбург, Германија. Кончар Инг ги нуди следните производи на MESSKO за:
 • температура на масло
 • температура на намотки
 • интелигентна контрола на ладење
 • ниво на масло
 • мерачи на проток
 • уреди за оддушување
 • Buchholz – ово реле
 • влажност
 • сензори
 • прибор
 • показни термометри (Smart VT)
 • снимач на удар