За нас

КОНЧАР ИНГ ДООЕЛ е приватна компанија која успешно работи на македонскиот пазар повеќе од 20 години во областа на енергетиката, обезбедувајќи опрема и услуги. Наша основна гранка е увоз-извоз на високонапонска опрема, сервис и одржување на истата.

Во денешно време на брзо живеење, Кончар Инг го најде своето место на работење во приближување и пружање на техничка помош на фирмите во енергетскиот дел на технолошките процеси. Со своето долгогодишно искуство и соработка со Кончар Загреб можеме да ги понудиме производите на Кончар Загреб, кои се со одличен однос на квалитет и цена на европскиот пазар.

Нашата понуда на производи опфаќа и опрема на фабриката МР од Германија, водечки производител на регулациони склопки во светот.

Покрај соработката со наведените фабрики, соработуваме и со други фирми во зависност од опремата и изборот на купувачите.

Контакт

Кoнчар Инг
20 Октомври бр. 19
Скопје, Р.Македонија
Тел: + 398 2 324 66 00, 55 11 822
Факс: + 398 2 324 67 00
е-пошта: koncar-ing@t.mk